0 232 332 25 28
  0 501 233 13 75
Kategoriler
TOHUM
Para Birimi Seçimi

Aylara göre tarla, bağ, bahçe ve zirai mücadele faaliyetleri

Aylara göre tarla, bağ, bahçe ve zirai mücadele faaliyetleri :


OCAK

1-Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli ilaçlamalar yapılır.
2- Tarla faresi kontrolleri sonucunda, gerekli mücadele uygulamaları yapılır.
3- Bütün meyve bahçelerinde kabuklu bit ve torbalı koşnile karşı kış ilaçlaması yapılır.
4- Kalem aşıları için uygun kalemler alınır ve saklanır.
5- Kalem aşıları için uygun kalemler alınır ve saklanır.


ŞUBAT
1- Şubat ayının ikinci yarısından sonra soğan ve sarımsak bakla, bezelye ekilebilir.

2- Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli ilaçlamalar yapılır.
3- Tarla faresi kontrolleri sonucunda, gerekli mücadele uygulamaları yapılır.
4- Meyve bahçelerinde çeşitli zararlı ve hastalıklarla kış mücadelesi yapılır.
5- Fidan yerleri işaretlenir ve çukurları açılır.
6- Hava ve toprak şartları uygun gittiği takdirde ayın ortasından sonra fidan dikimleri yapılır.
7- Hava ve toprak şartları uygun gittiği takdirde meyvelerde ayın ortasından sonra budama çalışmaları başlanır ve devam edilir.
8 Bütün meyvelerde çeşitli zararlı ve hastalıklarla karşı bordo bulamacı atılır.
9- Seralarda yeşil soğan, roka ve marul hasadı devam eder.


MART
1- Her türlü tarla ziraatı için toprak işlemesine devam edilir. İşleme ile birlikte gübreleme yapılır. Kaymak bağlamış tarlalar tırmık ve kazayağı ile kırılarak hububatta kardeşlenme de sağlanmış olur. Güzlük ekim yapılan yerlerde ikinci azot uygulaması yapılır.
2- Meyve bahçelerinde çeşitli zararlı ve hastalıklarla kış mücadelesine devam edilir. Gözler patlamadan bordo bulamacı uygulamasına başlanır.
3- Fidan dikimine devam edilir.
4- Meyvelerde budama ile birlikte kalem aşılarına başlanır.
5- Bahçelerde sap saman yakılarak kırağı ve don zararı önlenmelidir.
6- Seralarda yetiştirilecek olan hıyarların tohumları ekilir.
7- Tarla ziraatı yapılacak olan yerlerde yazlık sebzeler için fide yastıkları hazırlanır
8- Bahçede, serada, sıcak ve ılık yastıklardaki zararlı ve hastalıklarla mücadele edilir..
9- Bağların kışlık budaması yapılır.
10- Bağlarda kalem aşılarına başlanır.
11- Çeşitli zararlı ve hastalıklara karşı mücadeleye devam edilir.


NİSAN

1- Bu ayın ilk haftasında ayçiçeği ekimine başlanmalıdır.
2- Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli ilaçlamalara devam edilir.
3-Meyve bahçelerinde çiçeklenme döneminde mücadele işlemleri durdurulur.
4- Meyve bahçelerinde toprak işlenmesi devam eder ve yabancı otlarla mücadeleye başlanır.
5- Yeni dikilen meyve fidanlarında sulama devam eder.
6- Mart ayı sonunda iklim elverişsiz olmuşsa kalem aşılarına devam edilir.
7- Bahçelerde görülen ve görülebilecek hastalıklarla zararlılara karşı mücadele yapılır. Ancak çiçek devresinde mücadele durdurulur.
8- Bahçelerde sap saman yakılarak kırağı ve don zararı önlenmelidir.
9- Hıyar fideleri seralara dikilmelidir.
10- Sıcak yastıklara açık yetiştiricilik için tohumlar ekilmelidir
11- Hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılır.


MAYIS
1- Yazlık ekim yapılacak tarlalarda yüzeysel toprak işleme ve gübreleme yapılır. Kaymak kırma, çapa ve ot alma amacıyla tırmık ve kültivatörle toprak işlemesi devam eder.
2- Fideliklerde yetiştirilen sebze fideleri ay sonuna kadar tarlaya dikilir.
3- Sulama, çapalama, hereğe bağlama, seyreltme ve diğer bakım işleri yapılır.
4- Özellikle bu ay zararlı ve hastalıklara karşı dikkat edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.
5- Bu ayın ilk haftasında ayçiçeği ekim tamamlanmalıdır..
6- Sebzelerde yabancı ot, hastalık ve zararlı mücadelesi yapılır.
7- Meyve bahçelerinde çeşitli zararlı ve hastalıklarla mücadeleye devam edilir
8- Bahçelerde toprak işlemesi çapa ve sürüm şeklinde devam eder. Toprak işlemesiyle birlikte ihtiyaç olduğu takdirde azotlu gübreler verilir.
9- Bahçede her türlü bakım, taçlandırma, budama, uç alma, çap ve sulama işleri yapılır.
10- Her çeşit sebze için gerekli gübreleme yapılır.
11- Çapalama, sulama işleri devam eder.
12- Seralarda salatalık hasadı başlar, bakım ve gübreleme işlerine devam edilir..
13- Bağlarda Sürgün, salkım seyreltmesi yapılır. Çıkan yazlık sürgünler tellere bağlanır.
14-Bağlarda Mildiyö ve küllemeye karşı mücadele yapılır. Diğer zararlılarla savaşılır.


HAZİRAN

Genel olarak toprak sürümü bitmiş olmalıdır. Ancak, anızlar bozularak da ikinci mahsul ekimi için toprak hazırlanır. .
Bu dönemde ihtiyaç durumuna göre ayçiçeğinde bir sulama ve çapa yapılabilir..
Sebzelerde yabancı ot, hastalık ve zararlı mücadelesi yapılır.
Meyve bahçelerinde görülebilecek zararlı ve hastalıklarla mücadeleye devam edilir.
Mısır ve ayçiçeğinde bozkurt ve tel kurtlarına karşı kontroller yapılarak gerekli mücadele tedbirleri alınır..
Bahçelerde toprak işlemesi devam eder.
Sürgün göz aşısı başlar.
Sulama, çapa ve her türlü bakım sıkı bir şekilde ay boyunca yürütülür.
Şeftali ve elmalarda seyreltme yapılır.
gübreler sulama ile verilir. Boğazlar doldurulur.
Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele devam eder.
Örtü altında (seralarda) yetiştirilen sebzelerde hasat devam eder.
Bağlarda bazı bölgelerde toprak işlemesi ve ihtiyaç duyulması halinde azotlu gübreleme devam eder.
Bağlarda, uç alma, koltuk alma, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder.


TEMMUZ.
İkinci mahsul olan bitkilerin ekimi yapılır.
Çapalama, sulama, boğaz doldurma, seyreltme, sırıklara bağlama gibi bakım işleri devam eder.
Her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılır…
Sebzelerde yabancı ot, hastalık ve zararlı mücadelesine devam edilir.
Meyve bahçelerinde görülebilecek zararlı ve hastalıklarla mücadeleye devam edilir.
Meyve ağaçlarında görülecek her türlü hastalıklara karşı mücadele yapılır.
Kayısı, Şeftali, vişne gibi meyvelerin hasadı başlar,
Sık sık sulama yapılır. Ot alma ve çapalama işleri devam eder.
Mayıs ayı içerisinde tarlaya dikilen sebze fidelerinin hasadına başlanır.
Sonbahar turfandası olarak ekilecek sebzeler için soğuk yastık hazırlanır. Tohumların ekimi yapılır.
Sebzeler sık sık sulanır. Çapalama ay boyunca devam eder.
Çapalama gibi bakım işleri yürütülür.


AĞUSTOS

Bazı yerlerde sonbahar ekimi için, bazı yerlerde de ikinci mahsul için toprak işlemesi yapılır.
İkinci mahsuller ile Sonbahar ekimleri yapılır.
Sulama, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder.
Her türlü hastalık ve zararlılar ile mücadele devam eder.
Hububat ve diğer tarla bitkileri hasadı devam eder.

Erken ekilen veya erkenci ayçiçeği çeşitlerinde hasada başlanmalıdır..
Sebzelerde yabancı ot, hastalık ve zararlı mücadelesine devam edilir.
Her türlü meyve hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.
Erik, şeftali, elma, armutların hasadı yapılır. Son turfanda sebzelerin yerleri hazırlanır.
Son turfanda sebze tohumları ekilir, fideleri dikilir.
Sebze bahçelerinde çapa, sulama gibi bakım işleri yürütülür.
Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele tekniğine uygun şekilde yapılır.
Hasat ay boyunca devam eder

Son turfanda hıyar fidesi dikimi yapılmalıdır


EYLÜL
Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. Sürülmüş tarlalara ekim için ikileme ve üçlemesi yapılır. Sürümle birlikte gübreleme de devam eder.
Erik, şeftali, elma, armut, ceviz ve bademlerin hasadı yapılır. Meyveler ambalajlanır. Pazara sevk edilir.
Meyve bahçeleri son kez sulanır.
Yazlık sebzelerin hasadı sona erdirilmeli ve atıkları bahçelerden uzaklaştırılmalı veya toprağa gömülerek gübre yapılmalıdır.
Kışlık sebzelerin ekimine devam edilir.
Sebzelerde sulamaya devam edilir.
Seralarda hıyar fidelerinin bakımına devam edilmelidir.


EKİM
Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. Sürümle birlikte toprakta geç erime yapan gübreler ile çiftlik gübreleri verilebilir. İkileme ve üçlemeler devam eder.
Çeşitli endüstri bitkileri, baklagiller bostan ve hububatın hasadına devam edilir. .
En geç bu ayın sonunda ayçiçeği hasadı tamamlanmalıdır.
Yeni fidan dikimleri için sonbahar toprak hazırlığına başlanır.
Seralarda sonbahar yetiştiriciliği için topraklar hazırlanır, tohum ekimi ve fide dikimi yapılır.
Sonbahar turfandası sebzelerin sulama, çapalama ve bakımları devam eder
Sonbahar turfandası sebzelerde görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır..
Yeni fidan dikimleri için sonbahar toprak hazırlığına başlanır.
İyi yanmış ahır gübresi temin edildiği takdirde dekara 5 ton hesabı ile toprağa karıştırılır.


KASIM
Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır..
Ekilecek tohumlar ile ambarlarda mahsul muhafazası için mücadele yapılır.
Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli önlemler alınır.
Tarla faresi kontrolleri yapılarak gerekli mücadele tedbirleri alınır.
Yaprak dökümünden sonra meyve bahçeleri ve bağlarda bordo bulamacı ile uygulama yapılır.
Bir sonraki yıl dikilecek fidanlar için toprak hazırlığına devam edilir.
Özellikle çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele bordo bulamacı atılır.
Seralarda son turfanda sebzelerin sulama, çapalama işlemleri yapılır.
Zirai Mücadele işlerine kışlık sebzelerde devam edilir...


ARALIK
Bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır
Bu ayın ortalarına kadar kışlık sebzelerin hasadı tamamlanmalıdır
Ambar ve depolarda gerekli koruma tedbirleri alınarak mücadele işlerine devam edilir.
Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli önlemler alınır.
Tarla faresi kontrolleri yapılarak gerekli mücadele tedbirleri alınır.
Yaprak dökümünden sonra meyve bahçeleri ve bağlarda bordo bulamacı ile uygulama yapılır.
Meyveler kış dinlenmesine girdiği için herhangi bir işlem yapılmaz.


.

Bu Yazıyı Paylaşmak İster misiniz ?
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.